• FroC

Wie zijn wij?


> Team

De projecten bij NewProducts worden uitgevoerd onder leiding van Hans Couvée. Goed voor zo’n 25 jaar ontwerp- en ontwikkelervaring. Afgestudeerd aan TU Delft, Faculteit van het Industrieel Ontwerpen.

Zie Hans’ linkedin account om ook andere activiteiten van Hans te zien, of bel voor een kennismaking: 015 - 2626727 of beter nog: 0618130341..


> Ervaring

NewProducts heeft ervaring sinds 1991. Dat is belangrijk. Voor het vinden van een match met een bureau dat concepten en producten voor u moet ontwikkelen, kijkt u daarnaar.

U wilt in het verleden kijken om een glimp van de toekomst te kunnen zien. Maar elk ontwerptraject is anders, een nieuwe ontdekkingstocht, ook de route moet opnieuw gevonden worden.

Samen met u willen we op zoek naar die inspiratie, die nieuwe visie en die nieuwe producten die het succes van uw bedrijf versterken. Met onze pragmatische blik en uitgebreide ervaring realiseren we toegevoegde waarde voor u.


> Netwerk

Bijna geen enkel ontwikkeltraject is uit te voeren zonder daar, naast u en, anderen bij te betrekken.
Vele deskundigen uit allerlei disciplines, toeleveranciers, marktpartijen, belangengroepen kunnen en moeten worden ingezet om een ontwerp zo goed mogelijk te maken.
Het uitgebreide netwerk van NewProducts zorgt ervoor dat nagenoeg alle vragen en inbreng, die tijdens het project naar voren komen, binnen het netwerk worden opgelost. Wanneer dit niet het geval is, grijpen we  de gelegenheid aan ons uitgebreide netwerk nog verder te vergroten.

 


> Innovatie

Bijna alle projecten waar we bij betrokken zijn, hebben een innovatief karakter; de toegevoegde waarde van de toegevoegde waarde van het product immers u, als onze klant wilt een toegevoegde waarde aan uw markt kunnen bieden en u onderscheiden met een nieuw product.

Zowel in techniek als in vormgeving willen we samen met u/ de klant het nieuwe product zo optimaal mogelijk laten aansluiten (landen) bij de doelgroep. Afhankelijk van het karakter van de (beoogde) doelgroep en het profiel van de klant (u) zal het ontwerp passend gemaakt worden voor een groot publiek, of juist voor aan een exclusief publiek worden gestyled. Dit geldt ook, misschien in iets mindere mate voor de, u (de klant) als het product voor een business – to – business markt is.


> Intellectueel eigendom

Omdat de toegevoegde waarde die we samen met onze klant realiseren vaak nieuw is, ontstaat er Intellectueel Eigendom. Vaak is dit in de vorm van modelrecht of een octrooi ook formeel te beschermen tegen kopieerders. Samen met de klant kunnen we vaak goed vaststellen of een investering in model- of merkrecht of een octrooi, de moeite waard is, dat wil zeggen dat de terugverdientijd acceptabel is.


 

Blog