• AED behuizing
  • AED behuizing
  • AED behuizing

AED behuizing

Meer en meer worden AED’s, Automatic Electronic Defribrilators zichtbaar in de openbare ruimte, omdat de beschikbaarheid van AED’s fatale gevolgen van acuut hartfalen kan voorkomen. In een eerder project voor Medtronic hebben we een lijn van concepten voor behuizingen voor AED’s ontwikkeld. Bestaande oplossingen voor het in de publieke ruimte plaatsen van AED’s missen herkenbaarheid en zichtbaarheid. Daarnaast is de vormgeving grotendeels bepaald door de kleinschaligheid van de leveranciers en de door hen gebruikte productietechnieken. Samen DIZ plays www.diz.nl hebben we een nieuwe AED behuizing ontwikkeld die voor een nieuwe standaard in de markt moet zorgen. Goed design is hiermee gepaard aan slim gemaakt, en daarmee komt een betaalbare, merk-onafhankelijke oplossing voor het in de publieke ruimte beschikbaar stellen van AED’s beschikbaar.

< Terug